شکلات 99%

بعضی حرف‌ها را می‌گویم، که نمیشود گفت.

morealess ...