شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

من امشب می‌خواهم تنها باشم. و در تختم و گوشی‌ام و خودم فرو روم... و سرما نخورم... بعدش بادمجون میل کنم...بعد باز در یک چیز نرمی فرو روم...و گزارش آز ننویسم و درس نخوانم. این برنامه ی من است. اما هم اتاقیم این ها را نمی‌فهمد و هی باهام حرف‌های مسخره می‌زند... هی می‌آید تو دهنم و ویروس‌هایش را درجهتم انتشار می‌دهد. هی می‌خواهد با آن یکی هم اتاقی بدبخت حرف نزند. چون دوستش ندارد. و میل به تنهایی من باید تاوان این دوست نداشتن را پس بدهد.

morealess ...