شکلات 99%

- نظرات بسته بود تا به وبلاگ‌هایی که سرمی‌زنم بگویم: اینجا هیچ تکلیفی برای رفع کردن ندارند.
(هنوز هم گزاره برقرار است.)

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

هیچ وقت نفهمیدم چرا آدم باید دلش برا کسی تنگ بشه که ازش متنفره!  |:

  • morealess ..

در محاوره استفهام انکاری یا تاکیدی معنا ندارد.

پس دوحالت وجود دارد؛ یا می پرسند که با جوابی که می‌گیرند ضایع شوند یا می‌ پرسند که تاییدشان کنم... اولی،از آن ها بعید است و دومی از من. پس اگر همه سکوت کنیم، احتمال نجاتمان بیشتر و پیوند خویشاوندیمان اهلی تر می‌شود...


+زحمتی می‌کشم از مردم ورررّاج که مپرس..‌. مپرس

  • morealess ..

تو رفتی... و شمعدونی ها دق نکردند! هه...هه😜

اما پاک دیوانه شده اند... خل و چل و روانی و سفت شده اند...نیش می زنند... حسود و لجباز و زودرنج هم شده اند... گل هم نمی دهند...

از آن گل های قرمز و صورتی و سفید نوستالوژیک که رایحه ی تلخ و باحالی دارند.

می دانید؟ من هیچ وقت شمعدونی نداشته ام... هنوز هم ندارم!

در عوض هف هشتا کاکتوس طوله سسسگ دوست داشتنی دارم که حضرت رئیس بیاید با کابینه اش٬ تمامی افراد هردو لیست دور و برش... یک تیغشان را هم نمی دهم|:

  • morealess ..