شکلات 99%

- نظرات بسته بود تا به وبلاگ‌هایی که سرمی‌زنم بگویم: اینجا هیچ تکلیفی برای رفع کردن ندارند.
(هنوز هم گزاره برقرار است.)

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

من درهنگام کامنت گذاشتن واسه وبلاگ ها:

”نژانژماژناژلنینلژلنسلتطتللطلتطتبطلتلطبتطتلطلتطلت...“


نه این خوب نیس... وایسا... آها:


”رکتزماژنلطتلژرتطلتطژوذژپذژذنژذنژ زودژنذژذن زمذژانیناژ اناطانطییزشی کبتزتمژتمژماایس امژاژانژاناژانط زمماژامژ...“


نه نه... اینم خوب نیس... ممممم...:


”زناژاناسانسشبللربمورر ولژذزسسیپمری... “


اصن بیخیاااال... ولش. 

اصن که چی... والللا

و ضربدر|:

  • morealess ..

تو میگ میگ همیشه طرفدار گرگه بودم -مث همه- تو تام و جریم خیلی وقتا طرفدار گربهه... اما به اینجا ختم نمیشه... چون تو نارنیا و ملکه برفی و سفید برفی هم، طرفدار  ملکهه. طرفداری از سر ایمان و وفاداری و خلوص نیت و ایناها... نه ازسر جوگیری.خیلی هم ثابت قدم. میدونی... چون خوشگل بودن ولی لوس و بی‌نمک نبودن. تازه خیلیم مبتکر و خلاق. چنتا دیگه از این شخصیت های والامقام بود که الان یادم نمیاد.یادشون گرامی.

 الانم طرفدار ترامپم. چون سیاست حالیش نیس. اینطور نیس لوله‌بازکن باشه بعد ادا سن‌ایچ دربیاره. قشنگ همون زباله ی چرکی که هست رو نشون میده. اندِ صداقت! بهترش اینه که معتقده؛ گووور پدرعلم و بساط و ناسا، مهم اینه که آمریکایی جماعت بیکار نباشه... آقا دست اجنبی کوتاه!! 

-البته ما تو این زمینه پیشرفته تریم چون نه تنها گووور پدر علمو با دلی آرام  و قلبی خجسته بتن طور میکنیم، بلکه هوشمندانه با تولیدات بی رویه و کارآفرینی های مخرب هم مبارزه میکنیم!-

اینطور که پیش میره احتمالا جملاتی همچون؛ نه شرقی نه غربی، ما می‌توانیم و من انقلابیم، را نیز ممکنه از ترامپ بشنویم‌‌.


+بابت عنوان از جین وبستر متشکریم(:

  • morealess ..