شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

پاک کردن بعضی پستا مثل زنده‌ به گور کردن یه نفس‌کش واقعیه.‌ درنتیجه تنها راه‌حل اینه که مخفیانه بزرگش کرد!

اگر یه روزی بیان اجازه داد پی‌نوشتاش رو میریزم بیرون... .

هرکس رمز خواست بگه. فقط آشنای غیرمجازی نباشه چون لو میرم|:

morealess ...