شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

حتما یادم بندازید وقتی بزرگ شدم، کاری کنم زمین با سرعت کندتری دور خودش‌ بچرخد.

تابستان همین امسال بود که دیدم هرچه میدوم به اجرای کامل برنامه‌ی روزانه‌ام نمی‌رسم. بعد که مدت زمان همه‌چیز  را روی برنامه جمع بستم، شد: ۲۵ ساعت و ۳۰ دقیقه |:


+الان دوباره اینجوری شده

morealess ...