شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

سلامتی دیکتاتورهای ادبی، که کلمات ابداعی  را گردن می‌زنند، و بدسلیقه‌های کله آجری و وبلاگ‌های مأمورِ کنترلِ خیلی محسوسِ ”چگالی استفاده از علامت تعجب“  و مبارزه با محاوره نویسی -که‌ شیر همه‌ی گاوها حرامتان اگر فکر کنید خودش یک سبک است- و دستگیری همه‌ی ”اونای“ خاک‌برسر که ادای ”آن‌های“ فرهیخته را در می‌آورند. و به امید نابودی نویسندگان سفیه بی بژ و‌درجه،  که فضای ارُجمند رسانه‌ی متخصصان و اهل‌ قلم را مسموم کرده‌اند.


+ باور کنید انقدر اشتباه‌های واقعیِ ممنون میشم بگید هست، که نیازی به این گیرهای  آماتوری نداشته باشید، پیشکسوتان!

morealess ...