شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

نمی‌دانم چرا... دلم برای انسان‌ها و محال‌های مشترکشان می‌سوزد،

غیرممکن‌هایی که همه‌ی‌شان آرزو می‌کنند.


نمیدانم نقص طبیعت است یا تقصیر از ذهن بشر...


وگرنه، کدام ماهی و درخت و پرنده‌ایست که لذت یا تصمیمی را در گذشته‌اش جا گذاشته،

و آهِ برنگشتن زمان روی دلش باشد؟

یا گوزنی که بخواهد چشمانش را ببندد و‌ وقتی باز کند، که تنگناها و دلتنگی‌هایش تمام شده باشد؟

اصلا دشت و دریاچه‌ای هست که بخواهد برای تحقق یک ”ای کاش“ بمیرد؟


حتی... هیچ پلنگی،  در حسرت پرواز... نمرده است!

morealess ...