شکلات 99%

نمیدانم از قدیم گفته‌اند یا نه...

اما، هیچ‌وقت یک دیوانه‌ی بالفعل را در بن‌بست قرار ندهید... چون حتتتتما کله‌شقی‌اش را بروز خواهد داد و پدر خودش و هرکس که در تیرس‌اش باشد، درخواهد آورد... 

و حتی،  همین الان هم که درحال خزعبل نویسی است احساس پشیمانی نمی‌کند!

morealess ...