شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

کلش تو عنوان هست ولی شرح قضیه اینه که‌ به‌نظرم شخصیت، واسه کسی تعریف میشه که بدونه کجاها باید لبخند بزنه، کجاها اخم کنه و کجا پوکرفِیسیَت از خودش بروز بده.

این کجاها، تو لحظه اتفاق میفتن.

اونجایی که درحال حرکت تو ماشین نشستی و یه بچه با کنجکاوی نگات میکنه...

اونجایی که یه آدم از یه کشور دیگه داره دنبال نگاهت می‌گرده که ازت واکنش بگیره...

اونجایی که تو یه لحظه با یه غریبه چشم تو چشم میشی...

اونجایی که نگاه کسی که سالهاست فکر میکنه ازش متنفری، رو خودت میبینی... !

 انقدرررر پوکرفیس بیجا از خودم ارائه دادم که شکل خط ممتد شدم! شکل یه سبقت ممنوع طولانی پشت تریلی!

بعد بلافاصله با خودم گفتم؛ اه اینجا اگه لبخند زده بودم چه محشر میشد!


-حس جاموندن از بهشت بهم دست میده...


morealess ...