99%شکلات


هر روز بیشوعورتر از دیروز ):


چقدررر نکبت و بی ادب و خط خطی شدم جدیدا|:

باید یه چن روز برم تو خودم...ساکت شم.+نظر به اون که ”من عاشقم، گریه برام خوبه“ مثلا

morealess ...