شکلات 99%

حتی در صورتی که در کله ی خودتان به جای مغز٬ آدامس جویده شده است... کپی برداری بدون ذکر منبع حرام و خر می باشد.
+نظرات بسته است تا خوانندگان خاموش راحت باشن.
+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبادت. فمیدی؟ 😒


هر روز بیشوعورتر از دیروز ):


چقدررر نکبت و بی ادب و خط خطی شدم جدیدا|:

باید یه چن روز برم تو خودم...ساکت شم.+نظر به اون که ”من عاشقم، گریه برام خوبه“ مثلا

morealess ...