شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

با ادب بودن سخت است وقتی این همه فحش و اصطلاحات زشت و به دردبخور جالب وجود دارند که حق مطلب را ادا می‌کنند. و وقتی کسی مثل من، هم بخواهد از آن ها استفاده کند و هم بی ادب نباشد، معادل سازی می‌کند و مثلا می‌گوید:”شما خیلی خشتِ خام تناول فرمودید که فلان کار را کردید.“ که حق مطلب را ادا نمی‌کند و خوردنی موردنظر تا بخواهد به صاحبش برسد، یخ کرده و از دهن افتاده است. اما منظور شما بالاخره پس از چند قرن که جمله را تمام کردید، فهمیده می‌شود و بازهم شما بی ادب شناخته می‌شوید|:

morealess ...