شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

یک لذت تلخ احمقانه خاصی در سرچ کردنtilt در گوگل...

 یا زدن کد beep در متلب هست که اگر احیانا کسی منظورم را نمیفهمد به جهنم. چون الان خیلی نصف شب است و من گرسنه ام و نمیتوانم چیزی بخورم چون هوا سرد است و همه در هال خوابیده اند و نمی‌شود سرصدا کرد و حوصله ی توضیح دادن ندارم و مادرم اگر من را با امواج سرطان زای گوشیم این موقع شب تنها ببیند،یک گلوله در مغزم خالی می کند.

morealess ...