99%شکلات

هیچ وقت نفهمیدم چرا آدم باید دلش برا کسی تنگ بشه که ازش متنفره!  |:

morealess ...