شکلات 99%

حتی در صورتی که در کله ی خودتان به جای مغز٬ آدامس جویده شده است... کپی برداری بدون ذکر منبع حرام و خر می باشد.
+نظرات بسته است تا خوانندگان خاموش راحت باشن.
+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبادت. فمیدی؟ 😒

اگر همه درکم می کردند... یعنی همه مثل من فکر می کردند... یعنی همه مثل من بودند...

 جدا چه فاجعه تری می شد زندگی!


-تنهایی... وجداناااا به خاص بودن می ارزد(:

+و من، منظور من نوعی است|:

morealess ...